Na tej stronie znajduje się mapa dzielnicy Jerozolima do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa powiatów jerozolimskich przedstawia dzielnice, region, przedmieścia i okolice Jerozolimy w Izraelu.

Mapa dzielnic Jerozolimy

Mapa dzielnic Jerozolimy

Mapa dzielnic Jerozolimy przedstawia region i przedmieścia Jerozolimy. Ta mapa okolic Jerozolimy pozwoli Ci odkryć dzielnice i okolice Jerozolimy w Izraelu. Mapa kwartałów Jerozolimy jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Jerozolima i jej okolice na mapie dzielnic Jerozolimy, położone pomiędzy Morzem Śródziemnym (52 km) a Morzem Martwym (22 km), zajmują dość nierówny, wapienny płaskowyż. Podczas gdy na północy i północnym zachodzie, dzielnice Jerozolimy łączą się delikatnie z górami Judyjskimi, dzielnice Jerozolimy są odizolowane na trzech ścianach i zdominowane przez szereg wysokości, które pozwalają na odkrycie jej tylko w niewielkim oddaleniu.

Mah'ané Yéhouda w dzielnicach Jerozolimy na mapie dzielnic Jerozolimy: Ten kolorowy rynek położony pomiędzy ulicami Jaffa i Agripas w dzielnicach Jerozolimy, jest domem dla ponad 250 sprzedawców sprzedających produkty i żywność ze społeczności żydowskich na całym świecie w dzielnicach Jerozolimy. Oprócz sklepów mięsnych, targowisk rybnych, piekarni i straganów owocowych znajdują się tu sklepy odzieżowe, religijne i z artykułami gospodarstwa domowego.

Miasto Jerozolima i jego dzielnice na mapie dzielnic jerozolimskich, otoczone murami przebitymi bramami, pozostałościami po osmańskich budowlach z XVI wieku, podzielonych na ormiańskie, chrześcijańskie, żydowskie i muzułmańskie dzielnice Jerozolimy. Północno-zachodnia dzielnica chrześcijańska, graniczy z Bramą Jaffa w ormiańskiej dzielnicy Jerozolimy i Bramą Damasceńską w dzielnicy muzułmańskiej.

Mapa dzielnic Jerozolimy

Mapa dzielnic Jerozolimy

Mapa dzielnic Jerozolimy pokazuje wszystkie dzielnice i przedmieścia Jerozolimy. Ta dzielnicowa mapa Jerozolimy pozwoli Ci odkryć obszary i region Jerozolimy w Izraelu. Mapa dzielnic Jerozolimy jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Centrum Jerozolimy na mapie dzielnic Jerozolimy, jest sercem tej nowoczesnej metropolii i jej dzielnic. Na teren ten składa się kilka dzielnic Jerozolimy, w tym kolorowy rynek Mahané Yéhuda, urokliwy Nahalat Shiva, rojące się ulice Ben Yehuda i Jaffa w dzielnicach Jerozolimy. Każdy z nich ma swój szczególny charakter, którego w żadnym wypadku nie można pominąć.

Jemin Moche na mapie dzielnic Jerozolimy, to piękna dzielnica Jerozolimy zbudowana w latach 90-tych XIX wieku przez Mosze Montefiore w odpowiedzi na przeludnienie Starego Miasta i jego dzielnic. Sąsiedztwo dzielnic jerozolimskich zostało znacznie powiększone, a jego punktem orientacyjnym jest Montefiore Mill, który ma być źródłem dochodu dla mieszkańców dzielnic jerozolimskich.

Założona w 1965 r. i gruntownie odnowiona w 2010 r., ta instytucja kulturalna Jerozolimy na mapie dzielnic jerozolimskich, zajmuje prawie 80 000 m² budynków, dzielnic, galerii i ogrodów. Jest to jedno z najważniejszych muzeów w dzielnicach Jerozolimy i na Bliskim Wschodzie. Łączy obiekty, teksty i dzieła sztuki od prehistorii po współczesność dzielnic jerozolimskich.